Αρχική

Καλωσήρθατε στο πρόγραμμα LIFE ARCTOS/KASTORIA.

Το πρόγραμμα με τίτλο: «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» (LIFE09 NAT/GR/000333), υλοποιείται στο ν. Καστοριάς , με έμφαση στις περιοχές μόνιμης ή εποχιακής παρουσίας της αρκούδας. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την 1η Οκτωβρίου 2010 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2015.

life09_nat_gr_000333_map

 Βασικοί στόχοι

 Το έργο υλοποιήσε σειρά δράσεων και εφαρμόσε συγκεκριμένα μέτρα που αποσκοπησαν κυρίως στα εξής:

 Α. Περιορισμός – εξάλειψη του φαινομένου τροχαίων ατυχημάτων με θύματα αρκούδες στο οδικό δίκτυο του Ν. Καστοριάς και, φυσικά, αύξηση της οδικής ασφάλειας για τους οδηγούς.

 Β. Αντιμετώπιση των περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές.

 Γ. Διάδοση εφαρμογής μέτρων πρόληψης ζημιών στην αγροτική οικονομία από αρκούδες και βελτίωση των όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με την άγρια ζωή στο Νομό Καστοριάς.

Δ. Βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού στα παραπάνω θέματα.

 

Μέγιστες επιλέξιμες δαπάνες: 1.030.000 ΕΥΡΩ

Ποσοστό χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 75%

Μέγιστη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 772.500 ΕΥΡΩ

NATURA 2016 Finalist Award

Η Καστοριά και το πρόγραμμα LIFE ARCTOS με τίτλο "Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών".

Η περιοχή της Καστοριάς στη βορειοδυτική Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό της καφέ αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς λειτουργεί ως διάδρομος επικοινωνίας μεταξύ των υποπληθυσμών της αρκούδας στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, η κατασκευή ενός τμήματος της εθνικής οδού 72 χλμ (KA45) κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, που συνδέει την Εγνατία οδό με την περιοχή των ελληνο-αλβανικών σύνορα, σε συνδυασμό με το υπάρχον εθνικό οδικό δίκτυο, είχαν σοβαρές συνέπειες στον βιότοπο της καφέ αρκούδας και στην ακεραιότητα του πληθυσμού στην περιοχή.

Μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών από τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, καταγράφηκαν πέντε θανατηφόρα ατυχήματα με θύμα αρκούδα, θέτοντας τις ζωές των οδηγών και την οδική ασφάλεια σε μεγάλο κίνδυνο. Ταυτόχρονα, υπήρξε αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων από τις αρκούδες σε οικισμούς της ευρύτερης περιοχής, καθώς οι αρκούδες βρίσκονταν σε αναζήτηση πηγών τροφής που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες αλληλεπιδράσεις ανθρώπων με αρκούδες και δημιούργησε μια αρνητική άποψη για τις αρκούδες στον τοπικό πληθυσμό. Για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης της αρκούδα ήταν απαραίτητο να επιδιωχθεί η μείωση των θανάτων στους δρόμους αλλά στις αρνητικές αντιλήψεις των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος που η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, μια περιβαλλοντική ΜΚΟ, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Οργανισμό Ανάπτυξης της Καστοριάς ξεκίνησε μια πρωτοβουλία, που υποστηρίζεται από το ταμείο LIFE της ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και τη βελτίωση της συνύπαρξης μεταξύ της καφέ αρκούδας και του τοπικού ανθρώπινου πληθυσμού στη βόρεια Ελλάδα.

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται είναι η εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων στους δρόμους, η εγκατάσταση τεχνικών αποτρεπτικών μέσων (ανακλαστήρες) και η κατασκευή νέας ενισχυμένης περίφραξη κατά μήκος της εθνικής οδού KA45, σε στενή συνεργασία με τις οδικές αρχές. Επίσης εφαρμόστηκαν καινοτόμα μέτρα μετριασμού των επαφών, όπως οι ανασχετικοί σε αρκούδες κάδοι απορριμμάτων για να αποτρέπονται οι αρκούδες να πλησιάζουν τους οικισμούς. Καθιερωμένα μέτρα πρόληψης ζημιών, όπως οι ηλεκτροφόροι φράκτες  επίσης εγκαταστάθηκαν σε φάρμες και αγροτικές εκτάσεις.

Έχει δημιουργηθεί επίσης μια Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης για την Αρκούδα και ένα δίκτυο ιδιοκτητών σκύλων φύλαξης, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια εκτεταμένη εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης. Όταν τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου και παρεμβάσεις έγιναν ορατές, η κοινή γνώμη άρχισε να αλλάζει και η ανοχή των ντόπιων απέναντι στις αρκούδες αυξήθηκε σημαντικά, ενώ και τα περιστατικά οδικών ατυχημάτων μειώθηκαν

 

http://natura2000award-application.eu/finalist/2236 

LAYMAN’S REPORT LIFE ARCTOS/KASTORIA

Laymans_Report

     Κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ

 

Kastoria_Logo

Callisto1_logo

Επικοινωνήστε μαζί μας

Arctos/Kastoria Life09

  • Διεύθυνση: Γράμμου 62, Καστοριά
  • Τηλέφωνο: (0030) 24670 83441
  • Fax: (0030) 24670 83442
  • Email: info@arctoslife.gr