Ανακοινώσεις - Νέα NATURA 2016 Finalist Award

NATURA 2016 Finalist Award

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Καστοριά και το πρόγραμμα LIFE ARCTOS με τίτλο "Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών".

Η περιοχή της Καστοριάς στη βορειοδυτική Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό της καφέ αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς λειτουργεί ως διάδρομος επικοινωνίας μεταξύ των υποπληθυσμών της αρκούδας στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, η κατασκευή ενός τμήματος της εθνικής οδού 72 χλμ (KA45) κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, που συνδέει την Εγνατία οδό με την περιοχή των ελληνο-αλβανικών σύνορα, σε συνδυασμό με το υπάρχον εθνικό οδικό δίκτυο, είχαν σοβαρές συνέπειες στον βιότοπο της καφέ αρκούδας και στην ακεραιότητα του πληθυσμού στην περιοχή.

Μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών από τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, καταγράφηκαν πέντε θανατηφόρα ατυχήματα με θύμα αρκούδα, θέτοντας τις ζωές των οδηγών και την οδική ασφάλεια σε μεγάλο κίνδυνο. Ταυτόχρονα, υπήρξε αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων από τις αρκούδες σε οικισμούς της ευρύτερης περιοχής, καθώς οι αρκούδες βρίσκονταν σε αναζήτηση πηγών τροφής που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες αλληλεπιδράσεις ανθρώπων με αρκούδες και δημιούργησε μια αρνητική άποψη για τις αρκούδες στον τοπικό πληθυσμό. Για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης της αρκούδα ήταν απαραίτητο να επιδιωχθεί η μείωση των θανάτων στους δρόμους αλλά στις αρνητικές αντιλήψεις των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος που η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, μια περιβαλλοντική ΜΚΟ, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Οργανισμό Ανάπτυξης της Καστοριάς ξεκίνησε μια πρωτοβουλία, που υποστηρίζεται από το ταμείο LIFE της ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και τη βελτίωση της συνύπαρξης μεταξύ της καφέ αρκούδας και του τοπικού ανθρώπινου πληθυσμού στη βόρεια Ελλάδα.

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται είναι η εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων στους δρόμους, η εγκατάσταση τεχνικών αποτρεπτικών μέσων (ανακλαστήρες) και η κατασκευή νέας ενισχυμένης περίφραξη κατά μήκος της εθνικής οδού KA45, σε στενή συνεργασία με τις οδικές αρχές. Επίσης εφαρμόστηκαν καινοτόμα μέτρα μετριασμού των επαφών, όπως οι ανασχετικοί σε αρκούδες κάδοι απορριμμάτων για να αποτρέπονται οι αρκούδες να πλησιάζουν τους οικισμούς. Καθιερωμένα μέτρα πρόληψης ζημιών, όπως οι ηλεκτροφόροι φράκτες  επίσης εγκαταστάθηκαν σε φάρμες και αγροτικές εκτάσεις.

Έχει δημιουργηθεί επίσης μια Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης για την Αρκούδα και ένα δίκτυο ιδιοκτητών σκύλων φύλαξης, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια εκτεταμένη εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης. Όταν τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου και παρεμβάσεις έγιναν ορατές, η κοινή γνώμη άρχισε να αλλάζει και η ανοχή των ντόπιων απέναντι στις αρκούδες αυξήθηκε σημαντικά, ενώ και τα περιστατικά οδικών ατυχημάτων μειώθηκαν

 

http://natura2000award-application.eu/finalist/2236 

 

Kastoria_Logo

Callisto1_logo

Επικοινωνήστε μαζί μας

Arctos/Kastoria Life09

  • Διεύθυνση: Γράμμου 62, Καστοριά
  • Τηλέφωνο: (0030) 24670 83441
  • Fax: (0030) 24670 83442
  • Email: info@arctoslife.gr