Δράσεις & Μέσα

Κατάλογος εγκεκριμένων δράσεων έργου

E-mail Εκτύπωση PDF

Κατάλογος εγκεκριμένων δράσεων έργου LIFE09 NAT/GR/333 (ARCTOS/KASTORIA)

A. Προπαρασκευαστικές δράσεις 

Α1

Χωρικός προσδιορισμός, αποτύπωση, αξιολόγηση τομέων υψηλού κινδύνου θνησιμότητας αρκούδας από τροχαία στο οδικό δίκτυο του Ν. Καστοριάς (με ραδιοσήμανση-τηλεμετρία) (Risk Assessment)

Α2

Προκαταρκτική εκτίμηση ζημιών που προκαλούν αρκούδες στην αγροτική οικονομία - προσδιορισμός ιεράρχηση περιοχών με υψηλή πιθανότητα "σύγκρουσης" (conflict areas)

Α3

Εκτίμηση/προσδιορισμός της πληθυσμιακής και γενετικής κατάστασης (ευρωστία, ποικιλότητα, ισορροπία, μέγεθος, κατανομή) του γηγενούς πληθυσμού αρκούδας

Α4

Ανάλυση κοινωνικών ομάδων-τοπικών φορέων και των στάσεων-συμπεριφορών τους, σε θέματα διαχείρισης/συνύπαρξης με την αρκούδα

Α5

Καταγραφή/δημιουργία μητρώου/βάσης δεδομένων με  κτηνοτρόφους που κατέχουν ικανούς σκύλους φύλαξης κοπαδιών στην περιοχή

C. Συγκεκριμένες διαχειριστικές δράσεις

C1

Εγκατάσταση ειδικής σήμανσης και αποτρεπτικών μέτρων που θα εξασφαλίσουν ασφαλέστερο οδικό δίκτυο και μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων

C2

Τροποποίηση κάδων σκουπιδιών και εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, με σκοπό την αποτροπή προσέγγισης αρκούδων σε οικισμούς

C3

Δικτύωση κτηνοτρόφων για την ανταλλαγή και υποστήριξη αναπαραγωγής και βελτίωσης σκύλων φύλαξης

C4

Προστασία ορεινών όγκων Καστοριάς και υποστήριξη των δράσεων που αποσκοπούν στην συνύπαρξη αρκούδας και ανθρώπου στην περιοχή, με τη συμμετοχή εθελοντών

C5

Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα (Bear Emergency Team - BET)

D. Ενέργειες ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης

D1

Ενημερωτικές εκδηλώσεις - ημερίδες για κατοίκους και το ευρύ κοινό, σεμινάρια, έντυπα προγράμματος, Media work. Κεντρικό θέμα: Συνύπαρξη Ανθρώπου-Αρκούδας

D2

Ειδικά έντυπα - ημερίδες - σεμινάρια για γεωργούς-κτηνοτρόφους-μελισσοκόμους, Media work. Κεντρικό θέμα: Συνύπαρξη Αγροτικών Δραστηριοτήτων-Αρκούδας

D3

Έκδοση ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου για οδηγούς

D4

Σεμινάρια για το προσωπικό συντήρησης του Οδικού Άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλοπηγής και προσωπικό τροχαίας-Θηροφυλακής, κ.λπ., με θέμα: αντιμετώπιση ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται άγρια ζώα

D5

Δημιουργία και λειτουργία Ειδικού Τοπικού Γραφείου Ενημέρωσης - Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη της Συνύπαρξης Ανθρώπου-Αρκούδας

D6

Διεθνές συνέδριο με θέμα "Οδικοί Άξονες και Άγρια Πανίδα"

D7

Δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου (Project Website)

D8

Εκπόνηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής

D9

Πινακίδες ενημέρωσης (Notice Boards)

D10

Layman's Report

Ε. Διαχείριση και παρακολούθηση έργου

Ε1

Διαχείριση και συντονισμός του προγράμματος

Ε2

Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των μέτρων αποτροπής οδικών ατυχημάτων, μέσω συνέχισης της επιχείρησης ραδιοσήμανσης-τηλεμετρίας ατόμων αρκούδας στην περιοχή

Ε3

Παρακολούθηση πληθυσμού-κατανομής καφέ αρκούδας (συλλογή βιοδηλωτικών στοιχείων και γενετικού υλικού)

Ε4

Παρακολούθηση στοιχείων για ζημιές από αρκούδα

Ε5

Επανάληψη έρευνας για την παρακολούθηση στάσεων-συμπεριφορών κοινωνικών ομάδων-τοπικών φορέων, σε θέματα διαχείρισης/συνύπαρξης με την αρκούδα

Ε6

Δικτύωση με άλλα προγράμματα LIFE

Ε7

After-LIFE Conservation Plan

 

Kastoria_Logo

Callisto1_logo

Επικοινωνήστε μαζί μας

Arctos/Kastoria Life09

  • Διεύθυνση: Γράμμου 62, Καστοριά
  • Τηλέφωνο: (0030) 24670 83441
  • Fax: (0030) 24670 83442
  • Email: info@arctoslife.gr