Ανακοινώσεις - Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Καλλιστώ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Καλλιστώ)

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» σκοπεύει να αναθέσει την υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία θεματικών χαρτών με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο πλαίσιο του Έργου LIFE ARCTOS/KASTORIA - LIFE09 NAT/GR/333 «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών. Το Πρόγραμμα ARCTOS/KASTORIA συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα LIFE+Nature και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το υπό ανάθεση έργο, του οποίου συνολικός προϋπολογισμός δε θα ξεπερνάει τα 5.200 € (πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έχει ως σκοπό τη δημιουργία θεματικών χαρτών για τις παρακάτω δράσεις του προγράμματος:
- Δράση Α1: Χωρικός προσδιορισμός, αποτύπωση, αξιολόγηση τομέων υψηλού κινδύνου θνησιμότητας αρκούδας από τροχαία στο οδικό δίκτυο του Ν. Καστοριάς (με ραδιοσήμανση-τηλεμετρία) (Risk Assessment)
- Δράση Α3: Εκτίμηση/προσδιορισμός της πληθυσμιακής και γενετικής κατάστασης (ευρωστία, ποικιλότητα, ισορροπία, μέγεθος, κατανομή) του γηγενούς πληθυσμού αρκούδας
- Δράση C5: Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα (Bear Emergency Team - BET)
- Δράση D3: Έκδοση ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου για οδηγούς
- Δράση Ε2: Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των μέτρων αποτροπής οδικών ατυχημάτων, μέσω συνέχισης της επιχείρησης ραδιοσήμανσης-τηλεμετρίας ατόμων αρκούδας στην περιοχή
- Δράση Ε3: Παρακολούθηση πληθυσμού-κατανομής καφέ αρκούδας (συλλογή βιοδηλωτικών στοιχείων και γενετικού υλικού)

 

Για την υπό ανάθεση προμήθεια, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατάθεση οικονομικών προσφορών των ενδιαφερόμενων. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει μεταξύ όσων εκδηλώσουν άμεσα ενδιαφέρον και θα τεκμηριώσουν την ύπαρξη των γνωστικών και τεχνικών προϋποθέσεων υλοποίησης ομοειδών έργων.

Αναλυτικές σχετικές πληροφορίες και τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από την «Καλλιστώ», Μητροπόλεως 123, 54621 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-252530 (πληροφορίες: Φώτης Αναστασιάδης). Το ενδιαφέρον πρέπει να εκδηλωθεί γραπτά και να κατατεθεί ιδιοχείρως ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στα γραφεία της Οργάνωσης, έως την Πέμπτη 14η Απριλίου 2011, ώρα 14:00, το αργότερο. Η απόφαση ανάθεσης θα ληφθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ». Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.  

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011
Για την «Καλλιστώ»

Κωνσταντίνος Γώδης (Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Kastoria_Logo

Callisto1_logo

Επικοινωνήστε μαζί μας

Arctos/Kastoria Life09

  • Διεύθυνση: Γράμμου 62, Καστοριά
  • Τηλέφωνο: (0030) 24670 83441
  • Fax: (0030) 24670 83442
  • Email: info@arctoslife.gr