Ανακοινώσεις - Νέα 2η Επιτροπή Παρακολούθησης

2η Επιτροπή Παρακολούθησης

E-mail Εκτύπωση PDF
Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Life «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» (LIFE09 NAT/GR/000333)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Life «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» (LIFE09 NAT/GR/000333), συνεδρίασε την Παρασκευή 17/06/2011 με τα ακόλουθα θέματα :
Α) Αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση 4 θέσεων στην Καλλιστώ
Β) Διοργάνωση ημερίδας στην Π.Ε. Καστοριάς.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε :
• Την σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση των 4 θέσεων, αποτελούμενη από τρία μέλη :
1 (έναν) από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
1 (έναν) από την ΑΝΚΑΣ
1 (έναν) από την Καλλιστώ

• Την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή και έπειτα την αποστολή γνωμοδότησης στο Δ.Σ. της Καλλιστώ για την πρόσληψη των επιτυχόντων.
• Την διοργάνωση ημερίδας στην Π.Ε. Καστοριάς. στα τέλη Ιουνίου με καλεσμένους Τοπικούς Φορείς και ενδιαφερόμενους

 

Kastoria_Logo

Callisto1_logo

Επικοινωνήστε μαζί μας

Arctos/Kastoria Life09

  • Διεύθυνση: Γράμμου 62, Καστοριά
  • Τηλέφωνο: (0030) 24670 83441
  • Fax: (0030) 24670 83442
  • Email: info@arctoslife.gr