Αρχική

Δράσεις & Μέσα

E-mail Εκτύπωση PDF

Δράσεις & Μέσα

 Α. Μία βασική δέσμη δράσεων αφορά στην αξιολόγηση και χαρτογράφηση των τομέων υψηλού κινδύνου θνησιμότητας αρκούδας από τροχαία στο οδικό δίκτυο του Ν. Καστοριάς (με ραδιοσήμανση-τηλεμετρία) και στη συνέχεια στην εγκατάσταση ειδικής σήμανσης και αποτρεπτικών μέτρων σύγχρονης τεχνολογίας, που θα εξασφαλίσουν ασφαλέστερο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, θα εκδοθεί και διανεμηθεί ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο για οδηγούς και θα οργανωθούν ειδικά σεμινάρια για το προσωπικό συντήρησης του Οδικού Άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλοπηγής και προσωπικό τροχαίας και Θηροφυλακής, με θέμα: Αντιμετώπιση ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται άγρια ζώα». Επιπλεόν, θα υποδειχθούν σημεία στα οποία πρέπει να κατασκευαστούν «πράσινες υποδομές» (ειδικές διαβάσεις άγριας πανίδας κ.λπ.), προκειμένου να αυξηθεί η «διαπερατότητα» του οδικού άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλοπηγής και να αποτραπεί ο κατακερματισμός του βιοτόπου της αρκούδας στην περιοχή. Τέλος, θα διοργανωθεί στο τέλος του έργου διεθνές συνέδριο με θέμα «Οδικοί Άξονες και Άγρια Πανίδα».

Β. Μια δεύτερη δέσμη δράσεων θα αφορά στον εξοπλισμό και λειτουργία ειδικής «Ομάδας Άμεσης Επέμβασης» (ΟΑΕ), η οποία θα επεμβαίνει σε περιπτώσεις ανάγκης, και στην  λήψη άλλων μέτρων για την αποτροπή προσέγγισης αρκούδων σε οικισμούς (π.χ. τροποποίηση κάδων σκουπιδιών, εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων).

Γ. Μια άλλη δέσμη δράσεων θα αφορά στην αναλυτική εκτίμηση ζημιών που προκαλούν αρκούδες στην αγροτική οικονομία της περιοχής, τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση περιοχών με υψηλή πιθανότητα "σύγκρουσης" και στη συνέχεια την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης (π.χ. διάδοση χρήσης σκύλων φύλαξης μέσω δικτύωσης κτηνοτρόφων, για την ανταλλαγή και υποστήριξη αναπαραγωγής και βελτίωσης των σκυλιών τους).

Δ. Τέλος, θα εκπονηθεί ειδικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα διοργανωθούν πολλές ενημερωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια, θα εκδοθούν έντυπα, θα ετοιμαστεί ιστοσελίδα, θα υποστηριχθεί πρόγραμμα δράσεων που αποσκοπούν στην συνύπαρξη αρκούδας και ανθρώπου στην περιοχή, με τη συμμετοχή εθελοντών και θα λειτουργήσει Ειδικό Τοπικό Γραφείο Ενημέρωσης - Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη της Συνύπαρξης Ανθρώπου-Αρκούδας στην Καστοριά.

Κατάλογος εγκεκριμένων δράσεων έργου

 

Kastoria_Logo

Callisto1_logo

Επικοινωνήστε μαζί μας

Arctos/Kastoria Life09

  • Διεύθυνση: Γράμμου 62, Καστοριά
  • Τηλέφωνο: (0030) 24670 83441
  • Fax: (0030) 24670 83442
  • Email: info@arctoslife.gr